KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH TERKINI

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani 
Kali ini saya kongsikan untuk kegunaan warga sekolah. 

Klasifikasi Fail Sekolah Terkini


Klasifikasi Fail Sekolah Terkini.

Penggunaan Klasifikasi Fail berdasarkan fungsi dalam sektor awam telah disebar luaskan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 – Panduan Pengurusan Pejabat. Klasifikasi Fail ini dapat mewujudkan keseragaman dalam pengurusan rekod kerajaan.

Klasifikasi Fail adalah perkara yang berkaitan fungsi, aktiviti khusus dan sub-aktiviti bagi sesebuah organisasi. Ia menggambarkan perkhidmatan teras sesebuah organisasi yang menyediakan satu kerangka pengurusan rekod yang sistematik. Ia akan mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan.

Download Klasifikasi Fail Sekolah (Terkini) 

Previous Post Next Post